EVS-alventrejnadraport(et)o

Publikigita Februaro 28, 2017 de lasha

Unu el la plej interesaj partoj de EVS sendube estas la kelktaga poralvena trejnado, kies ĉefa celo estas orienti la novajn volontulojn en iliaj novaj loĝetosoj. Sonas iom oficiale, sed la vera esenco de “orientado” inkluzivas plurajn neformalajn aktivaĵojn, kiuj igas la trejnadtagojn memoreblaj kaj utilaj de multaj vidpunktoj.

Alveninte sufiĉe facile al Žilina posttagmeze, mi senprobleme atingis de la urba busstacidomo la hotelon, kiu feliĉe troviĝis nur kelkcentmetrojn for de la fina haltejo. Evidentiĝis, ke mi estis fakte inter la unuaj avenintoj kaj pli da volontuloj alvenadis nur iom poste. Havante liberan tempon, mi decidis iom esplori la urbon kiu unuavide (survoje de la stacidomo al la hotelo) ŝajnis iom “industrieca” sed tiu impreso poste baldaŭ ŝanĝiĝis, post kiam mi malkovris belan kaj nekredeble bone prizorgatan riĉan urban arkitekturon de antaŭ pli ol jarcento. Je la kvina posttagmeze jam komenciĝis interkona parto de la programo, kiu enhavis diversajn amuzigajn kaj bazajn ludojn celantajn interkonatigi la volontulojn de ĉirkaŭ 10 landoj (ekz. de centramerika Honduraso al kaŭkazia Kartvelio kaj okcidenteŭropa Nederlando). Evidentiĝis, ke la plejmulto de la volontuloj laboris pri tre diversaj temoj inkluzive de ciganaj minoritatoj aŭ ĉevaloj en malproksima kamparo. Kompreneble mia projekto instigis scivolemon de ne nur la aliaj volontuloj sed ankaŭ de la organizintoj kiuj scivole demandadis kaj pri la projektoj de E@I kaj pri Esperanto ĝenerale.

Krom longdaŭraj interkonaj ludoj kaj prezentoj de niaj propraj volontuladprojektoj, unu el la plej interesaj kaj samtempe lacigaj programeroj estis la urbaj ludoj (kiujn ni decidis fari anstataŭ eksterurba ekskurso) kiuj inkluzivis sufiĉe longan kaj aktivan taskaron memorientiĝante trovi diversajn celpunktojn en la tuta urbocentro kaj samptempe komuniki kun la lokanoj uzante la slovakan laŭkapable (tamen evidentiĝis ke la plimulto de la alparolitoj ja scipovis la internacian lingvon – la anglan). La ludoj ne nur proksimigis nin al la urbanoj sed ankaŭ celis fortigi la senton de kunlaboremo kiu ja gravas en tuta volontulado ĝenerale.

Unu el la plej interesaj programeroj ja estis prezento de la lando fare de la organizintoj; ili celis prezenti Slovakion al tiom bunta diversnacia volontularo kun allogaj neformalaj manieroj, por ke la prezento estu pli interesdona kaj scivoliga. Kaj certe menciindas la fina neformala programero kiu celis pliproksime konatiĝi kun la loka urba noktovivo kaj kiu efektive daŭris ĝis frumateno plejparte dank’ al plurkultura allogeco de la urbo. Certe la kelktaga trejnado ja estos unu el la plej memorindaj partoj de mia EVS.

Ĉi tiun artikolon verkis Laŝa el Kartvelio, kiu volontulas en E@I kadre de la Eŭropa Volontula Servo financata de la Eŭropa Unio.

Erasmus+

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Volontuloj en E@I

Publikigita Novembro 25, 2014 de admin

Program Mládež v akciiDum la pasinta jaro, E@I ricevis la unuajn volontulojn kadre de la Eŭropa Volontula Servo. Dum 12 monatoj, ili laboris en la sidejo de Edukado@Interreto en Partizánske (Slovakio). Ili havis la okazon partopreni kaj mem kunorganizi diversajn aranĝojn (ekzemple orienteŭropan renkontiĝon de vikipediistoj kaj SES). Ili ankaŭ partoprenis en organizado de lingvo-kafejo por la loĝantoj de la urbo, prezentis siajn landojn en lernejoj kaj partoprenis en la interretaj projektoj de E@I (interalie Bonan Apetiton, deutsch.info, lingvo.info, monda.eu). Tion farante, ili ekkonis novan landon kune kun ĝiaj kulturo, popolo kaj lingvo, kaj ricevis sperton de longtempa volontulado. Ilia restado estis kunfinancata de la Eŭropa komisiono kadre de la programo “Mládež v akcii”.

Volontuloj

La du pasintjaraj volontuloj: Kaan el Turkio kaj Matthieu el Francio

Erasmus+
Ĉi-jare alvenis kvar novaj volontuloj el kvar landoj: Rasmus el Svedio, Matthias el Germanio, Anna el Pollando kaj Alberto al Italio. Ili alvenis en septembro kaj oktobro kaj restos por 11 aŭ 12 monatoj. Inter iliaj taskoj estas organizado de diversaj aranĝoj (lingvokafejo, KAEST, SES…), tradukado, programado kaj aliaj taskoj, depende de la individuaj scioj.

E@I-teamo

La E@I-teamo, inkluzive de la kvar novaj volontuloj

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Fariĝu E@I-volontulo – jam ekde septembro!

Publikigita Julio 2, 2013 de petro666

Program Mládež v akciiEstu volontulo en la oficejo de E@I!

Edukado@Interreto intencas inviti du novajn volontulojn – kandidatiĝu tuj!

Ĉu vi…:

  • estas vojaĝema, juna (18- ĝis 29-jara) esperantisto el Eŭropo (ankaŭ ekster Eŭropa Unio, sed certe ne slovako)?
  • ŝatas aktive okupiĝi pri Esperantaj projektoj (ekz. organizado de aranĝoj aŭ evoluigo de interretaj projektoj) kaj volas helpi la disvastigadon de Esperanto?
  • ŝatus dum 9–12 monatoj senpage loĝi en la Esperanta ĉefurbo de Slovakio kaj esti membro de internacia teamo, kiu ĉiutage laboras por Esperanto, en Esperanto?
  • deziras ekkoni Slovakion, ĝiajn kulturon kaj lingvon?
  • volas renkontadi esperantistojn el la tuta mondo kaj kunlaboradi kun ili?

Se jes, tiam ni invitas vin veni volontuli al la oficejo de E@I!

Legi plu…

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Nova eldono de Komputeko baldaŭ aperos.

Publikigita Aprilo 20, 2012 de yves

La 28-an de aprilo, dum Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, dua eldono de la verko Komputeko estos prezentita (formato A5, 114 paĝoj). Komputeko (mallongigo de “prikomputila terminokolekto”) estas projekto de E@I, kiu celas kunigi la pri-komputilajn terminojn de diversaj vortaroj, por plifaciligi la aliron al kaj la komparon inter la diversaj vortaroj, kaj tiel stimuli ĝustan lingvouzon kaj kontraŭi la uzadon de (ofte fuŝa formo de) usonangla termino.

En tiu ĉi dua eldono aperas 7.800 komputil-rilataj kapvortoj en la usonangla lingvo kun traduko al Esperanto. Kompare kun la unua eldono estas pli ol 500 aldonoj kaj modifoj. Troviĝas en ĝi ankaŭ kelkpaĝa multlingva vortareto (usonangla, nederlanda, franca, ĉeĥa) kun kapvortoj en Esperanto kaj kelkaj paĝoj kun bildoj kaj klarigoj.

La Komputeko-libreto estos aĉetabla por 6,6 eŭroj en la libroservoj de UEA kaj FEL. Ekde 10 ekzempleroj vi povas ankaŭ rekte mendi ĉe E@I.

Ankaŭ la retejo de la projekto estas ĝisdatigita. Pri la celoj kaj historio de la projekto troviĝas detalaj informoj en Vikipedio.

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Kio estas ESF, kaj kial ĝi subtenindas?

Publikigita Septembro 18, 2011 de miropiro

Ĉu eblas la mondo, kie multaj lingvoj, grandaj kaj malgrandaj, kunekzistas en relativa egaleco, kaj kie komunikado je tutmonda skalo estas egale alirebla kaj por riĉuloj kaj por malriĉuloj?”

La supra frazo estas la devizo de Esperantic Studies Foundation (ESF; Fondaĵo por esperantaj studoj). Malmultaj Esperantistoj aŭdis la nomon de ESF. Sed eble vi iam uzis lernu.net aŭ edukado.net. Eble vi aŭdis pri “Springboard to Languages” (“Lingvosaltilo”) aŭ pri la laboro de Renato Corsetti pri la trejnado de instruistoj en Afriko. Aŭ povus esti, ke iam vi spektis la instruan filmon “Pasporto al la Tuta Mondo” aŭ la inform-filmon “Esperanto estas…”, aŭ eble vi spektis dokument-filmon pri Esperanto de Sam Green. Eble vi iam traserĉis la korpuson tekstaro.com por trovi la historian uzon de iu vorto, aŭ aŭdis pri la plurjara laboro de UEA por konservi la enhavon de Biblioteko Hodler. Se vi faris tiujn aferojn, vi povas danki al ESF, ĉar tiuj projektoj ne povus ekzisti sen la financa subteno de ESF. Ĉiuj el tiuj projektoj (kaj multaj aliaj) ricevis gravan financan subtenon de ESF. Legi plu…

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Kleriga lundo dum UK

Publikigita Julio 25, 2011 de petro666

Kleriga lundo estas tradicia programo de la Universala Kongreso de Esperanto. Dum la antaŭtagmezo en tri sinsekvaj 90-minutaj blokoj okazas en malsamaj salonoj ĉiam po kvin, do sume 15 prelegoj en Esperanto pri diversaj popularsciencaj temoj – ĉi-jare oni povis kleriĝi ekz. pri la evoluo de poŝtelefonoj, defioj en multlingva tradukado, funkciado de la Unuiĝintaj Nacioj, specifaĵoj de la intergeneracia dialogo, principoj kaj perspektivoj de la Vikipedio aŭ modernaj manieroj disvastigi esperanton elektronike.

Ĝuste la raportadon pri tiuj lastaj du temoj kun sinsekva vigla diskuto kun la ĉeestanta publiko prizorgis la aktivuloj de E@I kiuj ĉeestas la kongreson. Unue matene triopo de estraranoj (Peter Baláž, Marek Blahuš kaj Jevgenij Gaus) prezentis plurajn sukcesajn inciatojn kiuj celas informi la publikon pri esperanto kaj doni al interesiĝantoj la eblon interrete lerni ĝin. Poste en aparta prelego Marek Blahuš parolis pri la reta enciklopedio Vikipedio, okaze de la 10-jara jubileo kiun ĝi festis januare.

Ambaŭ prelegojn partoprenis preskaŭ cento da kongresanoj. E@I-aktivuloj prezentis al ili siajn interretajn projektojn kiel lernu.net, aktuale.info, komputeko.net,  bretaro.net, tradukejo.ikso.net aŭ slovake.eu, sed ankaŭ pri aliaj gravaj retejoj kiel ipernity.com aŭ wikitrans.net. La publikon surprizis la aktualaj ciferoj pri la E@I-projektoj: antaŭ kelkaj semajnoj registriĝis jam la 100.000-a uzanto; ĉiumonate la paĝarojn uzas pli ol 200.000 personoj, kiuj vizitas 3,5 milionojn da paĝoj.

La vikipedia prezento en siaj unuaj 60 minutoj klarigis kiel la enciklopedio stariĝis kaj kiel kaj kial ĝi funkcias; post tio restis spaco por respondi demandojn de la publiko. Iu publikano atentigis pri la graveco de la Vikipedio kiel estara atingaĵo de la esperanto-komunumo, plene komparebla kun la nacilingvaj projektoj kun ŝtata subteno. Tiurilate surprizis la publikon la fakto, ke ĉion ĉi oni ŝuldas grandparte nur al kelkdeko da homoj (administrantoj kaj longtempe aktivaj vikipediistoj) kiuj ĉiutage helpas teni la esperantan Vikipedion aktiva, kvankam tra la dekjara historio jam diverskvante kontribuis al ĝi miloj da unuopuloj. Kelkaj ĉeestantoj profitis la eblecon surloke helpe de la preleganto solvi problemojn kiujn ili renkontis dum redaktado; aliaj venis kun propono enmetigi en la Vikipedion tekstojn pri urboj antaŭe verkitajn okaze de renkontiĝoj. Multan atenton ricevis la projekto WikiTrans, kiu jam maŝine tradukis en esperanton ĉiujn preskaŭ 4 milionojn da artikoloj el la angla Vikipedio. Ili jam estas legeblaj ĉe http://epo.wikitrans.net/ kaj nuntempe oni preparas interfacon por faciligi ilian lingvan reviziadon kaj sekvan envikipediigadon. Defio por lingvistoj tamen ankoraŭ estos esplori, kiom multe tiuj tekstoj estos ŝarĝitaj de sia anglalingva deveno (sintakse, semantike, vidpunkte ktp.) kaj proponi manierojn kiel igi ilin pli internaciaj.

La du kontribuoj de E@I al la Kleriga lundo helpis pli levi atenton pri la organizo, kiu nun prezentiĝas (kune kun ESF) ankaŭ pere de propra budo kiu situas en la enirhalo de la kongresejo. Deĵorantoj (inter ili krom la estraranoj ankaŭ Agnieszka Mozer kaj Erin Piateski) tie disdonas informilojn pri la E@I-projektoj, prezentas E@I-eldonaĵojn kaj akceptas donacojn por la nova kampanjo kiu celas helpi la renovigon de lernu.net kaj la agadon de ESF (Esperantic Studies Foundation) – la ĝis nun plej granda subtenanto de la agado de E@I.

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Novaĵoj de la 96-a Universala Kongreso

Publikigita Julio 22, 2011 de petro666

Saluton al ĉiuj el Danio!

La Universala Kongreso en Kopenhago komenciĝos morgaŭ (sabate), kaj ĝin partoprenontaj E@I-estraranoj decidis, ke indus informi pri la aranĝo pere de nia blogo.

Ekde hodiaŭ ni do provos informi (laŭeble ĉiutage) pri aktualaĵoj de la kongreso, pri novaĵoj, interesaj programeroj ktp. Certe ni informos ĉefe pri tiuj, kiujn ni mem partoprenos kaj kiuj rilatas al la agado de E@I – la informoj do ne celas esti iu objektiva superrigardo pri la kongreso kiel tuto. Nia celo estas informi pri nia agado dum la UK, kaj pri la temoj, ĉefe rilataj al “Esperanto kaj Interreto”.

Jam hodiaŭ okazas unua tago de la Simpozio, organizata de ILEI pri lingvaj temoj: “Lingvoj de scienca komunikado kaj edukado”. Ĝi daŭros ĝis morgaŭ tagmeze, do ni provos jam morgaŭ liveri iujn rezultojn de la simpozio kaj freŝajn informojn pri ĝi.

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Patentoj helpos al Google plibonigi siajn tradukilojn

Publikigita Januaro 22, 2011 de yves

La Eŭropa Patentoficejo (EPO) kaj Google la 30-an de novembro 2010 interkonsentis kunlabori por plibonigi la aliron al malfermitaj tradukoj en diversaj lingvoj. Laŭ la interkonsento, la EPO uzos la maŝintradukadoteknologion de Google por traduki patentojn en la lingvojn de la 38 landoj kiun ĝi servas. Reciproke ĝi donos al Google aliron al ĝiaj tradukitaj patentoj, ebligante Google-n optimumigi ĝian maŝintradukadoteknologion.

Google-teknologio estos uzata por traduki eŭropajn patentojn samkiel patentoj originantaj de aliaj regionoj de la monda kaj ĝuante protekton en Eŭropo.

La kunlaboro celas oferti pli rapide kaj pli malmultekostajn bazojn por tradukoj de patentoj por firmaoj, inventintoj kaj sciencistoj en Eŭropo. Hodiaŭ, iu ajn kiu volas registri patenton devas fari tion en unu el la oficialaj lingvoj de la EPO – la angla, la francan kaj la germanan. Ili tiam devas aranĝi tradukon de la patento – je propra kosto – en la lingvoj de ĉiuj landoj en kiuj ili deziras la patenton uzi.
Tiu komplekseco signifas ke multaj eŭropaj patentoj ne estas haveblaj en ĉiuj naciaj lingvoj aŭ laŭleĝe validaj en ĉiuj la membroŝtatoj de la EPO.
Simile, iu ajn serĉanta informojn en patentoj publikigitaj en fremdlingvoj trovas malfacila preni datumojn signifa al ilia esplorprojektoj.
La partnereco kun Google krei maŝintradukadilojn por patentoj helpos inventintojn, inĝenierojn kaj RD-teamojn ricevi signifajn dokumentojn efike – en ilia propra lingvo – de la riĉeco de publikigitaj patentaj informoj.

La kunlaboro ankaŭ planas faciligi la decidoprocezon de la EU-ŝtatoj en ilia provo simpligi la enkondukon de ununura tuteŭropa patento. Dum la EPO disponigas oftan enirejpunkton por akiri patentojn ĝenerale en Eŭropo, patentaj posedantoj daŭre devas konfirmi kaj, kie necesajn, tradukas patentojn en ĉiu individua EU-lando. Kiel rezulto, akiri Europe-kovrantan patentprotekton estas signife pli multekosta ol en merkatojn kiel ekzemple Usono. Ununura EU-patento povus redukti kostojn kaj plifortigi laŭleĝan certecon.

Por Google, la kunlaboro ofertas gravan eblecon plibonigi ĝian tradukoservon.
La EPO ofertos aliron al proksimume 1.5 milionoj da dokumentoj, kaj ĉiun jaron tiu nombro kreskas de pli ol 50 000 novaj malfermitaj stipendioj.

La partnereco ankaŭ kovras aziajn lingvojn. Faciligi aliron al la rapide kreskantaj volumoj de la japana, la ĉina kaj koreoteknologiaj informoj estas unu el la plej grandaj defioj alfrontante la tutmondan patentosistemon.

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

21-a jarcento – ĉu la Esperanto-movado pretas?

Publikigita Septembro 27, 2010 de petro666

Mi aperigas ĉi tie mian kontribuon al la verko “La arto labori kune”, festlibro por H.Tonkin. Mi pensas ke mia kontribuo povus esti interesa ankaŭ por homoj, kiuj ne legis la libron, do jen la artikolo. Volonte komentu ĝin aŭ skribu vian opinion pri la temo.

Estu la ŝanĝo, kiun vi volas vidi en la mondo. (M. Gandhi)

Ŝanĝoj – defio, ne minaco

La mondo, almenaŭ ĝia granda parto – kun apero de komputiloj, kaj des pli kun apero de interreto – ŝanĝiĝis. Ĝi startis vojon, kies finon neniu el ni kapablas imagi – se tia vojo entute finon havas. La evoluo, progreso kaj ŝanĝoj, venintaj kun la disvastiĝo de modernaj informaj kaj komunikaj teknologioj (plue en teksto IKT) – ĉio tio ŝanĝis porĉiame la vizaĝon, funkciadon kaj labormanieron de la socio. La mondo, enirante la 21-an jarcenton, ekis novan etapon de sia evoluo.

Vid-al-vide al tiu ĉi enorma evoluo teknika, gravaj demandoj por ni estas: „Ĉu ankaŭ Esperanto-movado pretas por la 21a jarcento? Ĉu la Esperanto-mondo estas preta adaptiĝi al tute alia funkciado, al pli rapidaj agoj kaj modernaj decidoj, al pli efika plenumado de siaj taskoj kaj realigado de celoj? Ĉu esperantistoj kapablas (r)esti aktualaj kaj ĝisdataj? Legi plu…

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Nova vasta kampanjo por la subtenado de IKT-kapabloj en Eŭropo

Publikigita Februaro 9, 2010 de Katjo

Eŭropa Komisiono iniciatis la novan projekton e-Skills Week 2010 (Semajno de Elektronikaj Kapabloj). La unua Eŭropa Semajno de Elektronikaj Kapabloj okazis inter la 1-a kaj 6-a de marto 2010 kun celo altigi la informiĝon pri la kreskanta postulado de alte kvalifikitaj fakuloj pri IKT (inform- kaj komunikteknologioj) kaj uzantoj en ĉi tiu fakbranĉo. DIGITALEUROPE kaj Eŭropa Lerneja Reto kune kun 20 naciaj partneroj celas propagandi ekektronikajn sciojn kaj kapablojn kaj samtempe konstrui pontojn, kiuj kunigu diversajn partnerojn.

Celo de la projekto estas surbaze de la datumoj, akiritaj per testado, ekscii kiel kaj kie junaj homoj en la landoj de Eŭropo uzas inform- kaj komunikteknologiojn kaj sur kia nivelo estas iliaj scioj kaj kapabloj en ĉi tiu kampo.

Legi plu…

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someone